Staroprzygodzka 117,
63-400 Ostrów Wielkopolski

+48 62 761 99 29
export@opbo.pl

OFERTA 


W ramach działalności eksportowej Przedsiębiorstwo zajmuje się wytwarzaniem betonowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych
( w wytwórniach Kontrahenta ), w tym:

- galanterii betonowej ogrodowej i małej architektury,
- wielkogabarytowych prefabrykowanych elementów żelbetowych,
- szkieletów zbrojenia.

Działalność krajowa obejmuje realizację usług budowlanych w zakresie:

- budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej wraz
 z infrastrukturą,
- budownictwa przemysłowego i drogowego,
- budowy obiektów inżynierskich i sieci przemysłowych,
- zagospodarowanie terenów i małej architektury,
- robót remontowych i wyburzeniowych.