Staroprzygodzka 117,
63-400 Ostrów Wielkopolski

+48 62 761 99 29
export@opbo.pl

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

 1). Tytuł projektu : Dotacja na kapitał obrotowy


Cel Projektu
: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia

bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek

epidemii COVID-19.

 

Beneficjent: "PBO - CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA

 

2). Tytuł projektu : Dotacja na kapitał obrotowy


Cel Projektu:
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia

bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek

epidemii COVID-19.

 

Beneficjent: "PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ